Admin

O Autorze

Data rejestracji: 18 grudnia 2015

Najnowsze posty

  1. Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku — 4 stycznia 2018
  2. Sukcesywna dostawa olejów smarnych, hydraulicznych i płynów eksploatacyjnych na potrzeby PGK Sp. z o.o. w 2018 roku — 27 listopada 2017
  3. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w 2018 r. — 22 listopada 2017
  4. Dostawa oleju napędowego dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o — 22 listopada 2017
  5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Przeworsku — 6 października 2017

Lista wpisów tego autora

Wrz 18

Sukcesywna dostawa węgla na sezon grzewczy 2017/2018

Sukcesywna dostawa węgla na sezon grzewczy 2017/2018

Sie 28

Usługa przechowywania sadzonek eszewerii (Echeveria) w okresie zimowym

Usługa przechowywania sadzonek eszewerii (Echeveria) w okresie zimowym

Sie 10

Dostawa worków z folii LDPE z nadrukiem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dostawa worków z folii LDPE z nadrukiem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Maj 29

Przetarg – Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Maj 16

Zapytanie ofertowe – obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektu

Obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektu  pn „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”  przygotowywanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Starsze posty «

» Nowsze posty

Wielkość czcionki