«

»

maj 29 2020

Zakończenie modernizacji placu manewrowego na PSZOK-u

W miesiącu maju na terenie bazy PGK Sp. z o.o. na której prowadzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych realizowana była inwestycja związana z wykonaniem II – go etapu modernizacji placu magazynowo – manewrowego. W ramach prowadzonych prac zostało zrobione odwodnienie placu, podbudowa oraz położony został asfalt. Część prac została wykonana przez pracowników PGK SP. z o.o. natomiast specjalistyczny zakres robót realizowany był przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Dębicy. Nowa nawierzchnia placu w znaczący sposób poprawiła estetykę miejsca, ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy. Mamy nadzieje, że docenią to również nasi klienci, którzy korzystają z PSZOK-u, dla których od 1 czerwca 2020 r. ponownie otworzy się możliwość oddania odpadów selektywnie zebranych.