«

»

cze 10 2021

Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje swoich klientów, że na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2021 r., Nr RZ.RZT.70.157.2021.MKO została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta PRZEWORSK, gminy PRZEWORSK i gminy ZARZECZE na okres 3 lat, począwszy od dnia 17.06.2021 r. Szczegółowe informacje przedstawiono w zakładce Dokumenty do pobrania