«

»

Wrz 25

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY – PŁUGI

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży Pługi:

 – do samochodu ciężarowego JELCZ

Parametry:

Szerokość ok. 320 cm

Wysokość ok. 110 cm,

Stan techniczny: używany, sprawny

Cena wywoławcza wynosi – 500 zł netto +VAT

 

– do koparko ładowarki NK 0451B (Ostrówek)

Parametry:

Szerokość ok. 278 cm

Wysokość ok. 65 cm,

Stan techniczny: używany, sprawny, wykonanie własne

Cena wywoławcza wynosi – 250 zł netto + VAT

 

Oferty należy składać do 10.10.2018 r. do godz. 1000 w formie elektronicznej na adres mailowy: kuczek@pgk-przeworsk.pl

Składana oferta musi zawierać proponowaną cenę netto oraz dane adresowe i kontaktowe Oferenta.

Pojazd można obejrzeć w dni robocze do dnia 09.10.2018 r. w godzinach od 800 do 1400 na terenie Bazy ZOGOiU, PGK Sp. z o.o., ul. Głęboka 5, 37-200 Przeworsk po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowe informacje na temat stanu pojazdu oraz uzgodnienie terminu oględzin pod tel. 16 648 79 33 – Pan Piotr Mac lub Pan Grzegorz Bieniasz.

Sprzedaż nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej PGK Sp. z o.o. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

Przeworsk 24.09.2018 r.

Pług do samochodu ciężarowego JELCZ:

Pług do koparko ładowarki NK 0451B (Ostrówek):

 

Wielkość czcionki
Kontrast