«

»

Wrz 25

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY – ZAMIATARKA

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży Zamiatarkę JOHNSTON

 

Typ: 142A 101T

Przeznaczenie: Zamiatarka

Rok produkcji: 1999 r,

Nr identyfikacyjny: SA9/2 VM40 X/X 1068 496

Stan techniczny: używany, kompletny

Cena wywoławcza wynosi – 5 300,00 zł netto +VAT

Oferty należy składać do 10.10.2018 r. do godz. 1000 w formie elektronicznej na adres mailowy: kuczek@pgk-przeworsk.pl

Składana oferta musi zawierać proponowaną cenę netto oraz dane adresowe
i kontaktowe Oferenta.

Pojazd można obejrzeć w dni robocze do dnia 09.10.2018 r. w godzinach od 800 do 1400 na terenie Bazy ZOGOiU, PGK Sp. z o.o., ul. Głęboka 5, 37-200 Przeworsk po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowe informacje na temat stanu pojazdu oraz uzgodnienie terminu oględzin pod tel. 16 648 79 33 – Pan Piotr Mac lub Pan Grzegorz Bieniasz.

Sprzedaż nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej PGK Sp. z o.o.

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Informacja

Przeworsk 24.09.2018 r.

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast