Struktura organizacyjna

biuro1

Biuro

Biuro

Pokaż strony »

ocz1

Oczyszczalnia ścieków

oczyszczalnia

Pokaż strony »

wod-kan1

Zakład wod-kan

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowana jest w miejscowości Rozbórz i zasila ona w 100 % w wodę Miasto Przeworsk. Wykorzystuje ujęcie wody podziemnej „Trojany” z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na północ od miasta Przeworska w Pradolinie Podkarpackiej (Kotlina Sandomierska) na granicy z Pogórzem Rzeszowskim. Na przestrzeni lat 2012 – 2013 przeprowadzono gruntowną modernizację stacji uzdatniania wody. …

Pokaż strony »

ZOGOiU

Pokaż strony »

suw1

SUW

Stacja Uzdatniania Wody

Pokaż strony »

Accessibility
Zamknij Zamknij