↑ Powrót do Struktura organizacyjna

Zakład Oczyszczania, Gospodarki Odpadami i Usług

ZOGOiU

Specyfiką jego działalności są szeroko rozumiane usługi o charakterze komunalnym, wykonywane na rzecz społeczności Miasta Przeworska i okolicznych Gmin jak również na zlecenie podmiotów indywidualnych.

ZOGOiU swoją działalnością obejmuje:

 • wywóz nieczystości stałych
 • wywóz nieczystości płynnych
 • selektywną zbiórkę odpadów
 • prowadzenie PSZOK

Powyższe usługi wykonuje na podstawie umów wynikających z przetargów ogłaszanych przez gminy.
Posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, specjalistyczny sprzęt oraz przeszkoloną, dobrze zorganizowana grupę pracowników.

 W zakładce „dokumenty do pobrania” na stronie www.pgk-przewprsk.pl można znaleźć aktualne harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych.

PSZOK

Na terenie bazy ZOGOiU przy ul. Głęgokiej 5 w Przeworsku znajduje się bardzo dobrze funkcjonujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z którego chętnie korzystają mieszkańcy miasta i okolicznych gmin. Umożliwia on pozbywanie się w dogodnym dla mieszkańców miasta terminie odpadów, szczególnie tych najbardziej problemowych (np. gruz, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odpady niebezpieczne) bez potrzeby ich gromadzenia i oczekiwania na wyznaczony w harmonogramie dzień mobilnej zbiórki.

Regulamin PSZOK jest dostępny na stronie PGK sp. z o.o. www.pgk-przeworsk.pl w zakładce „dokumenty do pobrania

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w godzinach otwarcia:

pon.-pt. od godz. 7.00 – 18.00, w soboty od godz. 7.00 – 15.00

Inne usługi

 • ZOGOiU wykonuje również usługi sprzętem ciężkim, usługi budowlano- remontowe i remontowo-drogowe zlecane przez osoby fizyczne lub osoby prawne.
 • usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej
 • usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników
 • usługi w zakresie całorocznego utrzymania chodników zlecone przez osoby fizyczne i prawne

Bardzo dobrą jakość tych usług potwierdzają liczne referencje zamieszczone w zakładce „o nas” na stronie www.pgk-przeworsk.pl

 

Ciekawostki ekologiczne

Czy wiesz, że…!!!

 • Każde 100kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, a każde z nich w ciągu tylko jednego roku produkuje tyle tlenu, że wystarczy go dla 10 osób.
 • Stal i aluminium, które odzyskasz można przetwarzać w nieskończoność.
 • Statystyczny Polak produkuje w ciągu roku 300 kg odpadów rocznie, z tego aż 98%, tj. 295 kg można wykorzystać poprzez segregację.
 • Każda szklana butelka ponownie przetworzona pozwala zaoszczędzić energie potrzebną do świecenia 400 watowej żarówki przez 4 godziny.
 • Jedna bateria z zegarka elektronicznego jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 l wody.
 • 1 litr oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.
 • Czas rozłożenia siew ziemi 1 butelki plastikowej, worka foliowego lub innego plastiku wynosi aż 500 lat.

Pamiętaj, że …!!!

W piecu domowym nie wolno spalać śmieci, a szczególnie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, opakowań po sokach, kartonów po mleku, plastikowych kubków, worków foliowych, gumy, lakierowanego drewna, czy mebli.

Są one szczególnie niebezpieczne dla zdrowia gdyż uwalniają wiele szkodliwych substancji, które wdychasz Ty i Twoje dzieci.

Zanieczyszczasz środowisko w którym żyjesz, a o które powinieneś dbać.

W piecu domowym możesz spalać tylko węgiel, koks, drewno, trociny, korek pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, papier, tekturę i karton.

Wiedz, że…!!!

W przypadku stwierdzenia spalania zabronionych odpadów w instalacjach do tego nieprzeznaczonych podlegasz karze z art. 191 ustawy o odpadach, a kara grzywny może wynosić nawet do 5 000 zł.