↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2017 – Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne 2017

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
127.11.2017

Sukcesywna dostawa olejów smarnych, hydraulicznych i płynów eksploatacyjnych na potrzeby PGK Sp. z o.o. w 2018 roku

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Ogłoszenie wydłużenia terminu składania ofert
Wyjaśnienia 4
Ogłoszenie wydłużenia terminu składania ofert 2
Ogłoszenie
222.11.2017

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na
potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w 2018 r.

Ogłoszenie
SIWZ
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3.1
załącznik nr 3.2
załącznik nr 3.3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
322.11.2017

Dostawa oleju napędowego dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
406.10.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Przeworsku

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Ogłoszenie
527.09.2017

Sukcesywna dostawa węgla na sezon grzewczy 2017/2018 - ETAP I

Zapytanie
Załącznik nr 1
Ogłoszenie
618.09.2017

Sukcesywna dostawa węgla na sezon grzewczy 2017/2018

Zapytanie
Załącznik nr 1
Ogłoszenie
728.08.2017

Usługa przechowywania sadzonek eszewerii (Echeveria) w okresie zimowym

Zapytanie
Załącznik nr 1
Ogłoszenie
810.08.2017

Dostawa worków z folii LDPE z nadrukiem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zapytanie
załącznik nr 1
Ogłoszenie
929.05.2017

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ-zmiana
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-ZMIANA
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
1016.05.2017

Obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” przygotowywanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie
1109.05.2017

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej,
remont kotłowni w budynku PGK Sp. z o.o. w Przeworsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie - zmiana
SIWZ - zmiana
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki nr 1-8, 10, 11
Załącznik nr 9
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
1227.03.2017

Wykonanie pomiarów elektrycznych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach PGK Sp. z o.o.

Zapytanie
Załącznik nr1
Ogłoszenie
1320.03.2017

Usługa wymiany tuszy oraz tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Zapytanie
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr2 (po zmianie)
Rozstrzygnięcie
Wielkość czcionki