↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2017 – Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne 2017

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
106.10.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Przeworsku

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
227.09.2017

Sukcesywna dostawa węgla na sezon grzewczy 2017/2018 - ETAP I

Zapytanie
Załącznik nr 1
Ogłoszenie
318.09.2017

Sukcesywna dostawa węgla na sezon grzewczy 2017/2018

Zapytanie
Załącznik nr 1
Ogłoszenie
428.08.2017

Usługa przechowywania sadzonek eszewerii (Echeveria) w okresie zimowym

Zapytanie
Załącznik nr 1
Ogłoszenie
510.08.2017

Dostawa worków z folii LDPE z nadrukiem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zapytanie
załącznik nr 1
Ogłoszenie
629.05.2017

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ-zmiana
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-ZMIANA
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
716.05.2017

Obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” przygotowywanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie
809.05.2017

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej,
remont kotłowni w budynku PGK Sp. z o.o. w Przeworsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie - zmiana
SIWZ - zmiana
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki nr 1-8, 10, 11
Załącznik nr 9
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
927.03.2017

Wykonanie pomiarów elektrycznych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach PGK Sp. z o.o.

Zapytanie
Załącznik nr1
Ogłoszenie
1020.03.2017

Usługa wymiany tuszy oraz tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Zapytanie
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr2 (po zmianie)
Rozstrzygnięcie
Wielkość czcionki