↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2017 – Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne 2017

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
127.11.2017

Sukcesywna dostawa olejów smarnych, hydraulicznych i płynów eksploatacyjnych na potrzeby PGK Sp. z o.o. w 2018 roku

Ogłoszenie
222.11.2017

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na
potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
322.11.2017

Dostawa oleju napędowego dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
406.10.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
527.09.2017

Sukcesywna dostawa węgla na sezon grzewczy 2017/2018 - ETAP I

Ogłoszenie
618.09.2017

Sukcesywna dostawa węgla na sezon grzewczy 2017/2018

Ogłoszenie
728.08.2017

Usługa przechowywania sadzonek eszewerii (Echeveria) w okresie zimowym

Ogłoszenie
810.08.2017

Dostawa worków z folii LDPE z nadrukiem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Ogłoszenie
929.05.2017

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Zawiadomienie o wyborze oferty
1016.05.2017

Obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” przygotowywanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Rozstrzygnięcie
1109.05.2017

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej,
remont kotłowni w budynku PGK Sp. z o.o. w Przeworsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zawiadomienie o wyborze oferty
1227.03.2017

Wykonanie pomiarów elektrycznych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach PGK Sp. z o.o.

Ogłoszenie
1320.03.2017

Usługa wymiany tuszy oraz tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Rozstrzygnięcie
Wielkość czcionki
Kontrast