Informacje

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (pois.gov.pl/nieprawidlowosci).
Wielkość czcionki
Kontrast