↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2018 – Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne 2018

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
130.10.2018

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku – załadunek Zamawiającego

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
218.10.2018

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
321.09.2018

Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - Specyfikacja istotnych Warunków zamówienia:
Część I - Instrukcja dla wykonawców (PDF)
Część I instrukcja dla wykonawców - Załączniki (DOC)
Cześć II – Wzór umowy (PDF)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy z aneksem nr 1 i nr 2 (PDF)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 1 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 2 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 3 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 4 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 5 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 6 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 7 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 8 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 9 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 10 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 11 (ZIP)
Cześć IV – Tabela cen (PDF)
Część IV – Tabela cen (XLS)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Wyjaśnienia treści specyfikacji 1
Wyjaśnienia treści specyfikacji 2
419.06.2018

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową typu śmieciarka do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
Informacje z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
529.05.2018

Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - Specyfikacja istotnych Warunków zamówienia:
Część I - Instrukcja dla wykonawców (PDF)
Część I - IDW - Załączniki (DOC)
Część II - Wzór Umowy
Część III -Program funkcjonalno użytkowy (PDF)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 1(ZIP)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 2(ZIP)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 3(ZIP)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 4(ZIP)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 5(ZIP)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 6(ZIP)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 7(ZIP)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 8(ZIP)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 9(ZIP)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 10(ZIP)
Część III -Program funkcjonalno użytkowy: załącznik nr 11(ZIP)
Część IV -Tabela cen (PDF) (wer.27.07.2018 r.)
Część IV - Tabela cen (XLS) (wer.27.07.2018 r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji
Wyjaśnienie treści specyfikacji
Wyjaśnienie treści specyfikacji 2
Wyjaśnienie treści specyfikacji 3
Wyjaśnienie treści specyfikacji 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2
Wyjaśnienie treści specyfikacji 5
Wyjaśnienie treści specyfikacji 6
Informacje z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
617.04.2018

System monitorowania sieci wodociągowej

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Załącznik nr 1a
Wyjaśnienia SIWZ
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
712.04.2018

Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załączniki
Wyjasnienia i modyfikacja treści specyfikacji
Wyjasnienia i modyfikacja treści specyfikacji 2
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty804.04.2018

Wykonanie pomiarów elektrycznych i ocena skuteczności przeciwporażeniowej w obiektach PGK Sp. z o.o. o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro

Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie
901.03.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiana kotłów węglowych na gazowe kondensacyjne w kotłowniach Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie
1027.02.2018

Dostawa kontenera otwartego typu KP-16

Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie
1102.02.2018

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
1204.01.2018

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wielkość czcionki
Kontrast