↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2018 – Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne 2018

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
117.04.2018

System monitorowania sieci wodociągowej

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Załącznik nr 1a
Wyjaśnienia SIWZ
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
212.04.2018

Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załączniki
Wyjasnienia i modyfikacja treści specyfikacji
Wyjasnienia i modyfikacja treści specyfikacji 2
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty304.04.2018

Wykonanie pomiarów elektrycznych i ocena skuteczności przeciwporażeniowej w obiektach PGK Sp. z o.o. o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro

Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie
401.03.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiana kotłów węglowych na gazowe kondensacyjne w kotłowniach Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie
527.02.2018

Dostawa kontenera otwartego typu KP-16

Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie
602.02.2018

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
704.01.2018

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wielkość czcionki
Kontrast