↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2018 – Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne 2018

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
110.12.2018

Sukcesywna dostawa olejów smarnych, hydraulicznych i płynów eksploatacyjnych na potrzeby PGK Sp. z o.o. w 2019 roku

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie
210.12.2018

Dostawa oleju napędowego dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
304.12.2018

Dostawa worków z folii LDPE z nadrukiem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie
403.12.2018

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w 2019 r.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
503.12.2018

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku – 3

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcie ofert
informacja o wyborze oferty
622.11.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej z dostosowaniem ich do wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej „PGE Dystrybucja” oddział Zamość i zasady TPA w Przeworskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
721.11.2018

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w 2019 r.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
830.10.2018

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku – załadunek Zamawiającego

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
918.10.2018

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
1021.09.2018

Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - Specyfikacja istotnych Warunków zamówienia:
Część I - Instrukcja dla wykonawców (PDF)
Część I instrukcja dla wykonawców - Załączniki (DOC)
Cześć II – Wzór umowy (PDF)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy z aneksem nr 1 i nr 2 (PDF)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 1 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 2 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 3 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 4 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 5 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 6 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 7 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 8 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 9 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 10 (ZIP)
Część III – Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 11 (ZIP)
Cześć IV – Tabela cen (PDF)
Część IV – Tabela cen (XLS)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Wyjaśnienia treści specyfikacji 1
Wyjaśnienia treści specyfikacji 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
Wielkość czcionki
Kontrast