↑ Powrót do Komunikaty

Informacje dot. taryfy

Pełna treść taryfy na stronie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Na stronie www.pgk-przeworsk.pl zakładka dokumenty do pobrania