↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2016 – Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne 2016

 

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
113.12.2016

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Przeworsku

Wybór oferty
206.12.2016

Dostawa oleju napędowego dla PGK Przeworsk Sp. z o.o.

Wybór oferty
325.11.2016

Dostawa olejów smarnych, hydraulicznych i płynów eksploatacyjnych

Rozstrzygnięcie
422.11.2016

Budowa i przebudowa linii kablowej 15 kV zasilającej studnie głębinowe
ujęcia wody Rozbórz “Trojany”

Wybór oferty
522.11.2016

Dostawa oleju napędowego dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Unieważnienie
617.11.2016

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie
714.09.2016

Sukcesywna dostawa węgla na sezon grzewczy 2016/2017 w ilości 70Mg o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro

Rozstrzygnięcie
815.04.2016

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 400 wzdłuż ul. Jasnej z przekroczeniem drogi krajowej ul. Lwowska (zakres robót zgodny z projektem budowlanym od studni SI1 do studni S3)

Rozstrzygnięcie
911.04.2016

Wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn : „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku.”

Rozstrzygnięcie
1006.04.2016

Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej

Rozstrzygnięcie
1131.03.2016

Dostawa nowego samochodu typu Van 3 osobowego ciężarowego (rok produkcji 2015/16)

Rozstrzygnięcie
1230.03.2016

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Rozstrzygnięcie
1324.03.2016

Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w budynku przy
Pl. Mickiewicza 8 w Przeworsku oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Rozstrzygnięcie
1422.03.2016

Wykonanie pomiarów elektrycznych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach PGK Sp. z o.o. w Przeworsku

Rozstrzygnięcie
1515.03.2016

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy
samochodu typu Van 3 osobowego ciężarowego (rok produkcji 2015/16)
z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem na pierwszy rok trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW

Unieważnienie
1619.02.2016

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy
samochodu typu Van 3 osobowego ciężarowego (rok produkcji 2015/16) z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW

Unieważnienie
1719.02.2016

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Rozstrzygnięcie
Wielkość czcionki
Kontrast