↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2016 – Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne 2016

 

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
113.12.2016

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Przeworsku

SIWZ
Ogłoszenie
Załączniki
Zestawienie ofert
Wybór oferty
206.12.2016

Dostawa oleju napędowego dla PGK Przeworsk Sp. z o.o.

SIWZ
Ogłoszenie
Załączniki
Zestawienie ofert
Wybór oferty
325.11.2016

Dostawa olejów smarnych, hydraulicznych i płynów eksploatacyjnych

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Rozstrzygnięcie
422.11.2016

Budowa i przebudowa linii kablowej 15 kV zasilającej studnie głębinowe
ujęcia wody Rozbórz “Trojany”

ogłoszenie
SIWZ
Załącznik do SIWZ
Załącznik nr 9
Zestawienie ofert
Wybór oferty
522.11.2016

Dostawa oleju napędowego dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zestawienie ofert
Unieważnienie
617.11.2016

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr. 1
Zał. nr. 2
Zał. nr. 3.1
Zał. nr. 3.2
Zał. nr. 3.3
Zał. nr. 4
Zał. nr. 5
Zał. nr. 5a
Zał. nr. 6
Zał. nr. 7
Zał. nr. 8
ODPOWIEDZI
Zał. nr. 3.1 po zmianach
Zał. nr. 3.2 po zmianach
Zał. nr. 3.3 po zmianach
Zestawienie ofert
Rozstrzygnięcie
714.09.2016

Sukcesywna dostawa węgla na sezon grzewczy 2016/2017 w ilości 70Mg o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie
815.04.2016

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 400 wzdłuż ul. Jasnej z przekroczeniem drogi krajowej ul. Lwowska (zakres robót zgodny z projektem budowlanym od studni SI1 do studni S3)

Ogłoszenie
SIWZ
Projekt
Zał. nr. 1
Zał. nr. 2
Zał. nr. 3
Zał. nr. 4
Zał. nr. 5
Zał. nr. 6
Zał. nr. 7
Zał. nr. 8
Zał. nr. 9
-Pytania

-Zmiany ogłoszenia

-Zmiana formularza

-Formularz ofertowy poprawiony
Rozstrzygnięcie
911.04.2016

Wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn : „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku.”

Zaproszenie
Formularz ofertowy
Umowa
Rozstrzygnięcie
1006.04.2016

Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr. 1
Zał. nr. 2
Zał. nr. 3
Zał. nr. 4
Zmiany do SIWZ
Pytania cz.1
Pytania cz.2
Pytania cz.3
Zmiana ogłoszenia
Rozstrzygnięcie
1131.03.2016

Dostawa nowego samochodu typu Van 3 osobowego ciężarowego (rok produkcji 2015/16)

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr. 1
Zał. nr. 2
Zał. nr. 3
Zał. nr. 3A
Zał. nr. 4
Zał. nr. 5
Zał. nr. 6
Zał. nr. 7
Pytania
Rozstrzygnięcie
1230.03.2016

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
Rozstrzygnięcie
1324.03.2016

Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w budynku przy
Pl. Mickiewicza 8 w Przeworsku oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Zapytanie
Rozstrzygnięcie
1422.03.2016

Wykonanie pomiarów elektrycznych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach PGK Sp. z o.o. w Przeworsku

Zapytanie pdf
Zapytanie doc
Rozstrzygnięcie
1515.03.2016

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy
samochodu typu Van 3 osobowego ciężarowego (rok produkcji 2015/16)
z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem na pierwszy rok trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW

SIWZ
Zał. nr. 1
Zał. nr. 2
Zał. nr. 3
Zał. nr. 3A
Zał. nr. 4
Zał. nr. 5
Zał. nr. 6
Zał. nr. 7
Zał. nr. 8
Pytania cz.1
Pytania cz.2
Unieważnienie
1619.02.2016

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy
samochodu typu Van 3 osobowego ciężarowego (rok produkcji 2015/16) z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr. 1
Zał. nr. 2
Zał. nr. 3
Zał. nr. 3A
Zał. nr. 4
Zał. nr. 5
Zał. nr. 6
Zał. nr. 7
Pytania
Unieważnienie
1719.02.2016

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
Rozstrzygnięcie
Wielkość czcionki