↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2019 – Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne 2019

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
105.12.2019

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2020 r. - II

Wybór najkorzystniejszej oferty
222.11.2019

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2020 r.

Unieważnienie postępowania
315.11.2019

Dostawa oleju napędowego dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

informacja o wyborze oferty
429.10.2019

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Informacja o wyborze oferty
510.07.2019

Modernizacja placu parkingowego na PSZOK-u

Informacja o wyborze oferty

614.05.2019

Przebudowa pomieszczenia w istniejącym budynku Stacji uzdatniania wody dla kotłowni Gazowej wraz z budową wewnętrznej instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania, wod-kan

Ogłoszenie

608.05.2019

Wykonanie otworu studziennego S-8 dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Przeworsk w miejscowości Rozbórz

Ogłoszenie
715.04.2019

Przebudowa pomieszczenia w istniejącym budynku Stacji uzdatniania wody dla kotłowni Gazowej wraz z budową wewnętrznej instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania, wod-kan

Ogłoszenie
908.03.2019

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do zasady TPA

Ogłoszenie