↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2019 – Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne 2019

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
110.07.2019

Modernizacja placu parkingowego na PSZOK-u

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki nr 1-6
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

214.05.2019

Przebudowa pomieszczenia w istniejącym budynku Stacji uzdatniania wody dla kotłowni Gazowej wraz z budową wewnętrznej instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania, wod-kan

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 i 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Ogłoszenie

308.05.2019

Wykonanie otworu studziennego S-8 dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Przeworsk w miejscowości Rozbórz

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 i 2
Załącznik nr 3
Ogłoszenie
415.04.2019

Przebudowa pomieszczenia w istniejącym budynku Stacji uzdatniania wody dla kotłowni Gazowej wraz z budową wewnętrznej instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania, wod-kan

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 i 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Ogłoszenie
508.03.2019

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do zasady TPA

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Ogłoszenie

Wielkość czcionki
Kontrast