↑ Powrót do Zamówienia publiczne

2020 – Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne 2020

Lp.Data ogłoszeniaTreśćZałączniki
124.11.2020

Dostawa oleju napędowego dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nr ref. 09/2020 ZP

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Załączniki nr 2 - modyfikacja 26.11.2020 r.
Informacja z otwarcia
Informacja o wyborze oferty
220.11.2020

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku -2 nr ref. 08/2020 ZP

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia
Informacja o wyborze oferty
310.11.2020

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku nr ref. 07/2020 ZP

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
429.10.2020

Dostawa używanej śmieciarki dwukomorowej

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ - modyfikacja 30.10.2020
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
530.09.2020

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2021 r.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
618.09.2020

Dostawa samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ -modyfikacje 22.09.2020
Załączniki - modyfikacja 22.09.2020
Wyjaśnienie treści SIWZ 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
710.06.2020

Odbiór i zagospodarowanie osadów z Oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
805.03.2020

Modernizacja placu manewrowego na PSZOK-u – II ETAP

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Załącznik nr 8 - Przedmiar robót
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy
Załącznik nr 10 - STWIOR
Modyfikacja treści SIWZ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Wyjaśnienie treści specyfikacji
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
911.02.2020

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZEWORSKU – CZĘŚĆ I - GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Ogłoszenie
Część I - Instrukcja dla wykonawców (PDF)
Część I - Instrukcja dla wykonawców - załączniki (DOC)
Część II - Wzór umowy (PDF)
Część III - Program funkcjonalno użytkowy - część I gosp. ściekowa (ZIP)
Część IV - Tabela cen (PDF)
Część III - Program funkcjonalno użytkowy - część II gosp. osadowa (ZIP)
Część IV - Tabela cen (XLS)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści specyfikacji
Część I - Instrukcja dla wykonawców (PDF) - Modyfikacja 19.02.2020
Ogłoszenie o zmianie
Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji 1
Załącznik do wyjaśnienia treści specyfikacji 1 - dok. archiwalna (ZIP)
Wyjaśnienia treści specyfikacji 2
Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji 3
Wyjaśnienia treści specyfikacji 4
Wyjaśnienia treści specyfikacji 5
Załącznik do wyjaśnienia treści specyfikacji 5 - geologia (ZIP)
Wyjaśnienia i modyfikcja treści specyfikacji 6
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
1022.01.2020

Opracowanie analizy ryzyka dla 8 studni głębinowych ujęcia wody podziemnej w Rozborzu-Trojanach

Zapytanie ofertowe
Załącznik
Odpowiedzi na pytania
Informacja o wyborze oferty
1115.01.2020

Demontaż nieczynnego komina stalowego na Stacji Uzdatniania Wody w Rozborzu

Zapytanie ofertowe
Załącznik
Załącznik - zmieniony
Ogłoszenie
komin zdjęcia
Informacja o wyborze oferty