Kontakt

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Pl. Adama Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk

e-mail: sekretariat@pgk-przeworsk.pl       http://pgk-przeworsk.pl

SEKRETARIAT

tel. +48 16 648 82 36,  fax +48 16 648 73 25,

ZARZĄD

Prezes Zarządu

tel. 16 648 82 36 w. 12

Z-ca Prezesa Zarządu

tel. 16 648 82 36 w. 15

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

tel. 16 648 72 89 w. 22, 23, 25

tel. alarmowe: 16 648 79 44 – czynny całą dobę
603 376 052 – czynny w godzinach od 7:00 do 19:00

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA GOSPODARKI ODPADAMI I USŁUG, ul. Głęboka 5

tel. 16 648 79 33 – czynny w godzinach 7:00 – 15:00

STACJA UZDATNIANIA WODY, Rozbórz 655

tel. 16 648 79 44 – czynny całą dobę

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, ul. Gorliczyńska 31b

tel. 16 648 74 32 – czynny całą dobę

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

tel. 16 648 81 30 w. 18, 20

DZIAŁ KADR I PŁAC

tel. 16 648 82 36 w. 19, 24

DZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

tel. 16 648 82 36 w. 13, 14