Usługi

Udrażnianie kanalizacji

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. oferuje usługi specjalistycznym samochodem asenizacyjnym ciśnieniowym dwu-funkcyjnym (tzw. WUKO). Zakres naszych usług obejmuje: czyszczenie sieci zewnętrznej sanitarnej i burzowej, w tym studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików, czyszczenie przepompowni ścieków, odsysanie gromadzonych osadów. CENNIK USŁUG obowiązujący od 23.05.2022 r. Lp. Cena nettoza usługę[zł/godz.] Cena netto za dojazd[zł/km] 1. W dni …

Pokaż strony »