Dokumenty do pobrania

 • Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków – uchwała.pdf
 • Uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków – uchwała.pdf
 • Taryfa opłat za wodę i ścieki do 29.02.2016 – taryfa_old.pdf
 • Taryfa opłat za wodę i ścieki od 01.03.2016 – taryfa.pdf
 • Taryfa opłat za wodę i ścieki od 01.03.2017 – taryfa.pdf
 • Taryfa opłat za wodę i ścieki od 24.05.2018 – taryfa.pdf
 • Zlecenie wydania warunków technicznych przylącza – warunki.pdf
 • Zlecenie wykonania przyłącza do sieci – przyłącze.pdf

 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z domów jednorodzinnych i firm – harmonogram
 • Harmonogram odbioru odpadów segregowanych z domów jednorodzinnych i firm – harmonogram
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu SM i Wspólnot – harmonogram
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy wiejskiej Przeworsk – harmonogram
 • Regulamin Punktu Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miejskiej Przeworsk – regulamin PSZOK

 

W przypadku zmiany harmonogramów zostanie umieszczona informacja.

Wielkość czcionki
Kontrast