Projekt Oczyszczalnia

Informacja o projekcie

Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków  w Przeworsku – informacja o projekcie Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIS.02.03.00-00-0149/16 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i …

Pokaż strony »

Wydarzenia

2017-04-20 Podpisanie w  siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0149/16 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 2017-05-29 Wszczęcie postępowania …

Pokaż strony »

Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 możliwe jest poprzez: – kontakt na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl – elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci Co należy zgłaszać Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjentów). Zasady …

Pokaż strony »

Galeria

Pokaż strony »