Admin

O Autorze

Data rejestracji: 18 grudnia 2015

Najnowsze posty

  1. Przetarg – Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku — 29 maja 2017
  2. Zapytanie ofertowe – obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektu — 16 maja 2017
  3. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży Autobus — 11 maja 2017
  4. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, remont kotłowni w budynku PGK Sp. z o.o. w Przeworsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane — 9 maja 2017
  5. Wykonanie pomiarów elektrycznych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach PGK Sp. z o.o. — 27 marca 2017

Lista wpisów tego autora

Maj 29

Przetarg – Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Maj 16

Zapytanie ofertowe – obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektu

Obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektu  pn „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”  przygotowywanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Maj 11

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży Autobus

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY  Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży Autobus      

Maj 09

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, remont kotłowni w budynku PGK Sp. z o.o. w Przeworsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, remont kotłowni w budynku PGK Sp. z o.o. w Przeworsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Mar 27

Wykonanie pomiarów elektrycznych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach PGK Sp. z o.o.

Wykonanie pomiarów elektrycznych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach PGK Sp. z o.o.

Starsze posty «

Accessibility
Zamknij Zamknij