Archiwum kategorii: Aktualności

maj 04 2022

Pierwszy etap modernizacji oczyszczalni ścieków zakończony

W piątek, 29 kwietnia symbolicznym przecięciem wstęgi Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Tomasz Majba Przewodniczący Rady Miasta Przeworska, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Prezes PGK sp. z o.o. Krzysztof Ożóg oraz Prezes Inżynieria Rzeszów S.A. Grzegorz Król uroczyście oddali inwestycję.

Kontynuuj czytanie »

maj 29 2020

Zakończenie modernizacji placu manewrowego na PSZOK-u

W miesiącu maju na terenie bazy PGK Sp. z o.o. na której prowadzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych realizowana była inwestycja związana z wykonaniem II – go etapu modernizacji placu magazynowo – manewrowego. W ramach prowadzonych prac zostało zrobione odwodnienie placu, podbudowa oraz położony został asfalt. Część prac została wykonana przez pracowników PGK SP. …

Kontynuuj czytanie »

maj 22 2020

Podpisanie umowy z głównym wykonawcą

W dniu 22 maja 2020 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Inżynierią Rzeszów S.A umowę na Przebudowę i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w przeworsku – część I – Gospodarka ściekowa. Umowa ta obejmuje Zaprojektowanie i Wykonanie Robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC. Wartość podpisanego kontraktu  25 429 020,00 PLN brutto. Całkowita wartość zadania …

Kontynuuj czytanie »

wrz 19 2018

Informacja z realizacji projektu

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu o nazwie ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.  Planowane całkowite koszty realizacji inwestycji projektu wynoszą 23 313 858,32 zł brutto zaś wysokość dofinansowania ze środków europejskich stanowi 63,75% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 12 119 164,37 zł.

Kontynuuj czytanie »

kwi 21 2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie na realizację projektu nr POIS.02.03.00-00-0149/16 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu …

Kontynuuj czytanie »